Cenník na sezónu 2023/2024

 DospelíDeti 5-15r.
Seniori od 62 r.ZŤP bez sprievodcu
1 dňový 9.00-16.003529
poldenný 9.00-12.302923
poldenný 12.30-16.002923
4 hodinový3025
2 hodinový2620
10 jázd3028
ISIC 1-dňový32
2+2 rodinný105
2+1 rodinný84
jednorázový5
2 dňový5849
3 dňový8774
4 dňový11699
5 dňový145124
sezónny360

 

Cenník platný od 25.12.2022.

Upozornenie: Celodenné a kratšie lístky sú platné len v deň zakúpenia. V prípade potreby je možné nastaviť platnosť lístka na ľubovoľný deň. 2-5 dňové lístky sú platné nasledujúcich 7 dní od prvého prechodu turniketom. Všetky lístky sú neprenosné!

Cena lístka nezahŕňa zálohu za skipas 2 €. Záloha za skipas sa vracia len osobne v pokladni.

Pokladňa je otvorená ešte 15 min. po skončení prevádzky. Následne vrátenie zálohy za skipas po prevádzke pokladne nie je možné.

Vysvetlivky: Deti do 5 rokov, vrátane, v sprievode dospelej osoby ZDARMA – pri uplatnení nároku je návštevník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa. Detský skipas smie používať len dieťa s povinnou ochrannou prilbou. Ochranné lyžiarske prilby sú povinné pre všetky deti mladšie ako 15 rokov.

Deti od 6 rokov do 15 rokov, skipas môžu používať len deti, ktoré nedovŕšili 15. rok života ku dňu zakúpenia skipasu. Pri uplatnení nároku je zákazník povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa.

Seniori od 62 rokov veku, pri zakúpení skipasu treba predložiť doklad totožnosti. Rodinný skipas si môže zakúpiť len priama rodina, t.j. rodičia s deťmi, ktoré nedovŕšili 15. rok života ku dňu zakúpenia skipasu. Pri uplatnení nároku treba predložiť preukaz totožnosti, deti preukaz poistenca. Skupinové lístky platia pre skupiny 20 a viac osôb. Skupina má nárok na zakúpenie skupinových skipasov, ak ide o organizovanú skupinu po predložení menného zoznamu účastníkov (meno, priezvisko, názov organizácie a kontakt).

Náhradu za zakúpený skipas prevádzkovateľ neposkytuje, pokiaľ bola prevádzka LDZ znemožnená zhoršením počasia, prípadne inými okolnosťami, ktoré nezapríčinil prevádzkovateľ LDZ. V prípade zastavenia prevádzky všetkých LDZ z dôvodu výpadku elektriny po dobu dlhšiu ako 2 hodiny môže návštevník požiadať o vrátenie 50 % zaplateného cestovného, v prípade, že je platnosť lístka menšia ako 50% jeho platnosti, bude suma vrátenia peňazí  daná programom.  Každý návštevník lyžiarskeho strediska Skalka Ski Resort je povinný oboznámiť sa s tarifnými podmienkami a zásadami správania sa na lyžiarskych vlekoch a tratiach pre zaistenie bezpečnosti ich prevádzky, ktoré sú na informačných tabuliach pri pokladni a na miestach nástupu na LDZ. Zakúpením skipasu na LDZ návštevník potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a je povinný sa nimi riadiť. V prípade vyzvania obsluhou LDZ je návštevník povinný preukázať sa platným skipasom. Pokiaľ obsluha LDZ zistí, že návštevník jazdí na neplatný skipas, alebo na neoprávnene zľavnený skipas, bude mu odobratý bez nároku na vrátenie cestovného. V prípade, že pri nastupovaní na LDZ nebude mať návštevník platný skipas, je povinný dodatočne zakúpiť si jednorázový lístok. Za zničenie a stratu skipasu prevádzkovateľ nezodpovedá. Platbu platobnou kartou treba hlásiť obsluhe pokladne vopred. Akceptované typy kariet sú vyobrazené na pokladniach. Prevádzkovateľ LDZ si vyhradzuje zmenu ceny prepravy 48 h vopred, netýka sa už zakúpených lístkov. Ak zákazník považuje užívanie LD za neprípustné z dôvodu zhoršeného počasia ale chod LD nie je počasím obmedzený, prevádzkovateľ nie je nútený poskytnúť zákazníkovi náhradu za zakúpený skipas. Prevádzkovateľ môže zákazníkovi poskytnúť náhradu za zakúpený skipas ak utrpel zranenie, ktoré mu znemožňuje užívať LD len vtedy, ak môže zákazník svoje zranenie dokázať dokladom vydaným HZS alebo iným lekárom.

Prvým prechodom cez turniket je vyhotovená prvá fotografia zákazníka a skipas sa stáva neprenosným. Zároveň prvým prechodom cez turniket zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov. Každý zákazník je monitorovaný systémom. Po zistení použitia skipasu druhou osobou, bude skipas trvalo ZABLOKOVANÝ, bez nároku na náhradu.